Obchodn podmnky

Zpsob objednání:

 

Objednávat si mete on-line pímo na našich www. stránkách. Pokud Vám z njakého dvodu nefunguje pímé objednávání, máte monost zaslat objednávku na  naši e-mailovou adresu sikulova[zaviná]unet[teka]cz.  Pokud chcete, mete objednávku zaslat i písemn na adresu uvedenou v kontaktních informacích, popípad zavolat na telefonní íslo uvedené tamté, na kterém Vám rádi zodpovíme i Vaše dotazy.

 

 

Chceme vyhovt všem našim zákaznicím, proto vyrábíme i modelové zakázky. Samozejme dle dohody a v rámci moností (materiál, termín, kapacita...).

 

 

 

Dodací podmínky:

 • Dodací lhta objednaného zboí je zpravidla  do 10 dní, avšak zboí expedujeme jak nejrychleji to jde. Doruení zásilky trvá zpravidla 2-3 pracovní dny (eská pošta a.s.). 
 • V pípad, e z rzných dvod bude dodací lhta delší, i nebude v dohledné dob moné vyídit objednávku celou, budeme Vás o tom informovat a na základ naší dohody tuto objednávku vyídíme i zrušíme.
 • Pi výmn nebo vrácení zboí, musí být zboí nepoškozené, neprané a zabalené v originálním obalu!
 • Objednané zboí odesíláme poštou proti úhrad pedem. Zboí Vám doruí pepravní spolenost PPL nebo eská pošta a.s. Zpsoby dopravy a ceny poštovného naleznete pi vyplování objednávky. Balné útujeme ve výši 20 K.
 • Objednané zboí  mete, také  vyzvednout v nkteré z našich prodejen IN-SPIRACE.
 • Kupující je povinen dodanou zásilku ped pevzetím prohlédnout a zkontrolovat její stav. Pokud kupující zjistí viditelné poškození obalu (roztrení apod.), doporuujeme vyádat si od idie sepsání zápisu o škod, pípadn zásilku odmítnout.
 • Kadá objednávka je závazná (Obanský zákoník § 544-545, zákon . 40/1964 Sb).

Ochrana osobních údaj:

 • Osobní údaje zákazník jsou zpracovávány v souladu se zákonem . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj, v platném znní a budou pouity výhradn pro poteby naší firmy a nebudou poskytnuty tetí stran.

Ostatní:

 • Všechny ceny uvádné v našem internetovém obchod jsou zobrazovány vetn DPH.
 • Zasílání na Slovensko a do ciziny:
  • Vybrané zboí zasíláme na Slovensko a do dalších zemí EU. Zboí musí být pedem uhrazeno. Následn je zasíláno dobírkou za ástku cena poštovného (eská pošta, a.s)  pro Slovensko a další zem.

COPYRIGHT:

 • Webové stránky, jejich jakákoli ást, obrázky produkt, technické popisy, design webových stránek, grafické rozvrení systému jsou naším duševním vlastnictvím a nesmí být bez našeho souhlasu ádným zpsobem zkopírovány nebo jinak vyuity.
 • V pípad porušení této právní doloky se vystavujete nebezpeí dle § 121/2000 Sb.

 

 • Obchodní podmínky jsou k dispozici v prodejnách IN-SPIRACE a na www.in-spirace.eu.


 
"KRSA BAREV" - filmov ukzka z mimodn vstavy hedvb

Lucie Bl na autorsk vstav "Krsa barev".

Nvrhka Irena ikulov v poadu
"SAMA DOMA",
"POKR"

v asopise: "VNOCE VYJMENM ENM 2021"

v knize: "VJIMEN ENY"

v asopise:
"Mdn trendy"
,
"Tdenku 5+2"

IVNOSTNK ROKU 2007
2. msto kraj Vysoina

"VYSOINA - regionln produkt" Certifikt udlen Regionlnm environmentlnm centrem esk republiky a agenturou ZERA, o.s. 2008

(pro zobrazen kliknte na zvraznn)