Reklamační řád

Všeobecná ustanovení:

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a  Obchodními podmínkami ještě před objednáním (zakoupením) zboží. Převzetím zboží od prodávajícího (přepravce) souhlasí kupující s uvedeným Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami naší firmy. Jako doklad o záruce (záruční list) je vystaven ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad se všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky.

 

DÉLKA ZÁRUKY:
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců, pokud není životnost daná povahou výrobku kratší. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou. Na služby je poskytována záruční doba 6 měsíců. V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí zákonem č.  40/1964 Sb. občanského zákoníku v platném znění, s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ:

  • veškeré zboží zakoupené v našem internetovém obchodě můžete vrátit do 14 dnů od jeho převzetí
  • zboží nám zašlete jako cenný balík (nikoliv jako dobírku) na naši fakturační adresu a to včetně kopie prodejního dokladu a řádně vyplněného reklamačního lístku
  • bude-li zboží včetně originální visačky a obalu v pořádku, tj. bez zjevných známek jakéhokoli opotřebení či poškození, obratem zasíláme kupní cenu zboží na Vámi zadaný účet
  • náklady na poštovné, spojené s vrácením zboží nese zákazník


VRÁCENÍ PENĚZ:
Došlo-li k zakoupení zboží, u kterého vzniká nárok na vrácení peněz, k nákupu prostřednictvím dálkové komunikace bude na bankovní účet písemně udaný kupujícím zaslána do 30 dnů po fyzickém obdržení zboží, částka za zboží v hodnotě uvedené na prodejním dokladu. Odstoupením od smlouvy dle zákona č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 nevzniká nárok na vrácení peněz za přepravu zboží ke kupujícímu.

NÁROK NA REKLAMACI SE NEVZTAHUJE NA:

  • opotřebování zboží z povahy produktu běžného užívání a opotřebování časem
  • škody na zboží z neobvyklého používání nebo škody zaviněné uživatelem (nevhodný způsob praní, atd.)
  • na poškození vzniklá mechanickým poškozením zboží, provedením neschválených úprav
  • zanedbáním péče o zboží, jeho používáním v rozporu s účelem, ke kterému bylo určeno nebo v rozporu s návodem k použit

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:
Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která je poškozená. Pokud kupující poškozenou zásilku od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce a požít jej jako podklad pro reklamaci. Reklamaci  je nutné zaslat poštou na fakturační adresu .  Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího. Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace závady i původu zboží a reklamace nemůže být vyřízena. Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, případně dokladem o reklamaci, pokud bylo v minulosti zboží již reklamováno. 

VYŘÍZENÍ REKLAMACE:
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může prodávající dohodnout s kupujícím přiměřenou slevu z ceny zboží. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající nabídne kupujícímu výměnu vadného zboží za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis. Prodávající vyřizuje reklamace bez zbytečného odkladu, maximálně do 30 dní od data následujícího po uplatnění reklamace kupujícím.
Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.
V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první, se záruční dobou která dle platných směrnic začíná běžet dnem vyřízení reklamace. Byla-li reklamace shledána neoprávněnou a kupující souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle dohody. Pokud byla reklamace zaslána přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zaslána na adresu kupujícího. Uplatňoval-li kupující reklamaci osobně, vyřízená reklamace bude k vyzvednutí v místě reklamace. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do 60ti dnů od data podání reklamace je prodávající, dle §656 občanského zákoníku, oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění od data vyřízení reklamace v hodnotě 10,-Kč/den. Pokud kupující nevyzvedne zboží ani do šesti měsíců po této lhůtě, je prodávající oprávněn, ve smyslu Občanského zákoníku, předat zboží do komisního prodeje.


Tento reklamační řád je k dispozici ve všech prodejnách  IN-SPIRACE  nebo jako dokument na www.in-spirace.eu 
"KRÁSA BAREV" - filmová ukázka z mimořádné výstavy hedvábí

Lucie Bílá na autorské výstavě "Krása barev".

Návrhářka Irena Šikulová v pořadu
"SAMA DOMA",
"POKR"

v časopise: "VÁNOCE VYJÍMEČNÝM ŽENÁM 2021"

v knize: "VÝJIMEČNÉ ŽENY"

v časopise:
"Módní trendy"
,
"Týdeníku 5+2"

ŽIVNOSTNÍK ROKU 2007
2. místo kraj Vysočina

"VYSOČINA - regionální produkt" Certifikát udělený Regionálním environmentálním centrem České republiky a agenturou ZERA, o.s. 2008

(pro zobrazení klikněte na zvýrazněné)