GDPR Politika ochrany osobních údajů

Tato Politika ochrany osobních údajů je určena všem osobám navštěvujícím a nakupujícím na webových stránkách in-spirace.eu Zveřejněním těchto zásad bychom rádi obeznámili, jaké osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme, uchováváme a dále k jakému účelu data používáme a jakým způsobem zajišťujeme jejich ochranu. Doporučujeme tedy všem stávajícím i budoucím zákazníkům seznámit se s touto Politikou ochrany osobních údajů před tím, než poskytnou jakýkoliv osobní údaj.
Firma IN-SPIRACE Irena Šikulová, se sídlem Bystřice nad Pernštejnem 593 01 IČ: 45493286 se řídí Politikou ochrany osobních údajů fyzických osob a zabezpečuje ochranu těchto osobních údajů. Využitím internetového obchodu in-spirace.eu nebo poskytnutím svých osobních a kontaktních údajů je projeven souhlas se zpracováním osobních údajů nutných pro uskutečnění prodeje, pro čerpání věrnostních slev, pro příjem objednávek zboží a zasílání novinek emailem.

---------------------------------------------------------------------

1. Shromažďování osobních údajů

~ Pro naši obchodní činnost shromažďujeme Vámi uvedené potřebné údaje k jednoznačné identifikaci obchodního či marketingového účelu, tj. jméno, příjmení, příp. titul, dále Vámi poskytnuté kontaktní údaje jako je korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, příp. číslo Vašeho bankovního účtu. Pro vytvoření elektronického účtu na internetových stránkách eshop.femms.cz je potřebné zadat Vaši platnou e-mailovou adresu a heslo, přičemž je povinností klienta, aby tyto údaje byly chráněny před zneužitím neoprávněnými osobami.
~ Společnost nepostupuje shromážděné osobní údaje žádným jiným subjektům leda, že by tato povinnost byla dána zákonem a za podmínek dle platných právních předpisů.
~ Osobní údaje jsou shromažďovány buď prostřednictvím e-mailu, telefonicky, či písemnou formou (dopisu) nebo vyplněním formuláře v kamenné prodejně.

---------------------------------------------------------------------

2. Zpracovávání osobních údajů

~ Osobní údaje klientů jsou zpracovávány jak manuálním, tak i automatizovaným způsobem. Jsou uchovávány v interním účetním a informačním systému a jsou chráněny před nezákonným zneužitím či zcizením neoprávněnou osobou.
~ Osoby přicházející do styku s těmito osobními údaji jsou vázáni mlčenlivostí.

---------------------------------------------------------------------

3. Využití osobních údajů pro obchodní a marketingové účely

~ Osobní údaje poskytnuté klientem vyplněním formuláře na prodejně, nebo osobní údaje poskytnuté e-mailovou, telefonickou či písemnou formou (dopisu) společnost využívá za účelem realizace objednávek vč. doručení prostřednictvím přepravní společnosti a uskutečnění plateb a vyúčtování, čerpání věrnostních slev. Poskytnuté osobní údaje mohou být dále použity ke korespondenci s klientem, tj. k vyřizování jejich dotazů, ke sdělením souvisejících s objednávkou a s vyřízením reklamací a k ostatním účelům dle platných právních předpisů. V případě souhlasu klienta jsou osobní údaje využívány rovněž k rozesílání novinek emailem .
~ Nezbytně nutné osobní údaje jsou z důvodů řádného uskutečnění a dokončení obchodu poskytnuty přepravním společnostem. Poskytovatelé těchto služeb mají povinnost zachovat mlčenlivost a zároveň mají odpovědnost za ochranu těchto osobních údajů před zneužitím.
~ V případech, které stanovuje zákon, může společnost poskytnout osobní údaje státním institucím.

4. Jak dlouho osobní údaje uchováváme

~ Osobní údaje uchováváme po dobu pěti let od posledního obchodního případu, přičemž se tato doba automaticky prodlužuje s dalším nákupem či poskytnutou službou.

---------------------------------------------------------------------

5. Práva související s osobními údaji, provádění úprav a mazání osobních údajů

~ Každý klient má právo na vyslovení nesouhlasu se zpracováním svých osobních údajů. V tomto případě, je potřeba informovat nás písemně na e-mailovou adresu: odevnivytvarnik@seznam.cz.
~ V případě zájmu o poskytnutí informací o osobních údajích, které jsou k Vaší osobě ve společnosti In-spirace shromažďovány a zpracovávány, je potřeba kontaktovat nás na e-mailové adrese odevnivytvarnik@seznam.cz.
~ V případě žádosti o opravu či vymazání poskytnutých osobních údajů z databáze společnosti IN-SPIRACE, je nutné sdělit nám tuto skutečnost na e-mailovou adresu odevnivytvarnik@seznam.cz.
~ Osobní údaje použité k již uskutečněnému obchodního případu či poskytnuté službě není možné zpětně změnit či vymazat, poněvadž jsou součástí účetního případu vyplývajícího ze zákonné úpravy a jsou archivovány dle platných právních předpisů.

---------------------------------------------------------------------

6. Bezplatné zasílání newsletterů a odhlašování zasílání newsletterů

~ Na základě souhlasu klienta se zasíláním newsletterů při on-line registraci, příp. na základě dodatečného odsouhlasení se zasíláním newsletterů prostřednictvím e-mailu od společnosti, nebo souhlasu ve formuláři v kamenné prodejně IN-SPIRACE, jsou klientům zasílány zdarma (formou e-mailu) marketingové, propagační materiály a pozvánky společnosti IN-SPIRACE.
~ V případě, že klient požaduje zrušení zasílání newsletterů je potřeba nás informovaat na e-mailové adrese odevnivytvarnik@seznam.cz o tom, že žádáte zrušení zasílání newsletterů

Máte-li jakékoliv dotazy či potřebujete poskytnout informace ohledně ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu odevnivytvarnik@seznam.cz nebo písemnou formou (formou dopisu) na adrese IN-SPIRACE Irena Šikulová, Masarykovo náměstí 15, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01 Zpracování a ochrana osobních údajů zákazníků se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.