"Fantazie je nco, co si nkte lid nedovedou ani pedstavit." 
IRENA IKULOV IRENA IKULOV IRENA IKULOV
"Kritika je da, kterou lovk plat veejnosti za to,
e mu dovol bt vjimenm."