"Fantazie je nco, co si nkte lid nedovedou ani pedstavit." 

Slavnosti Perntjnskho panstv - pehldka v podhrad (Nedvdice)

<---- strana [ 1 / 7 ] strana ----><---- strana [ 1 / 7 ] strana ---->
"Kritika je da, kterou lovk plat veejnosti za to,
e mu dovol bt vjimenm."