"Umění? To je ta věc, ktrerá je v kaľdém z nás,
ale jen z největąích géniů a bláznů vyjde najevo." 

V tisku

časopis TOP MÓDA
kudy a kam ve světě módy
(jaro/léto 2015)

 

 

JIHLAVSKÉ LISTY (7.11.14)
®ĎÁRSKÉ NOVINY (4.12.14)
®ďÁRSKÝ DENÍK (6.3.14)

 

 

NOVOMĚSTSKO 9/13
Novinky č.9/13
®ĎÁRSKÝ DENÍK č.219/13

Kniha "VYJÍMEČNÉ ®ENY ..úspěch s noblesou"
S-PRESS PUBLISHING  vyšlo : 8/13

NOVINKY č.8 8/13
BYSTŘICKO ročník VIII. 8/13

"Tipy na výlety Vysočiny" příloha speciální projekt
MLADÁ FRONTA DNES (7.6.13)

 

"Die neue Boutique fasziniert" Publireportage
WYNEN TALER BLATT Nr.31 (ŠVÝCARSKO) 5/13

 

NOVINKY (Mikroregion Bystřice n.P.) 4/13
NOVOMĚSTSKO 3/13

 

"®ivot je jen náhoda" 2..kniha Lucie Bílé
Časopis "Módní trendy" 11-12/2012
®ďárský deník Vysočina (4.10.12)
Týdeník 5+2 dny ®ďársko, č.18 (13.9.2012)

Sobotní ®ĎÁRSKÝ DENÍK 21.4.12
VOX noviny regionu TIŠNOVSKA 8/12 a 9/12
NOVINY ®ĎÁRSKÉ RADNICE 4/12
®ĎÁRSKÝ DENÍK VYSOČINA 12.4.12
KATALOG CERTIFIKOVANÝCH VÝROBKů 2012 (VYSOČINA regionální produkt)

 

Časopis "VÝJIMEČNÉ ®ENY" 6/2011 
NEDVĚDIKÝ ZPRAVODAJ - Městys Nedvědice 5/2011
MĚSÍČNÍK Kraje Vysočina (5/2011)
BYSTŘICKO (IV/2011)
NOVINKY (Mikroregion Bystřicko),  4/2011
®ĎÁRSKÝ DENÍK VYSOČINA 17.3./11

 

BYSTŘICKO (XII/2010)
NOVINKY (Mikroregion Bystřicko),  12/2010
®ĎÁRSKÝ DENÍK VYSOČINA 9.12./10
BRNĚNSKÝ DENÍK č.234 10/2010 
KROMĚŘÍ®SKÝ DENÍK 8/2010
TYDENÍK KROMĚŘÍ®SKA
ZORNIČKA časopis ÚSP Brno (6/2010)
BYSTŘICKO (VI/2010)  
i.dnes (o  autorské výstavě v rámci setkání "Nových měst Evropy"
KULTURNÍ MĚSÍČNÍK ®ĎÁR n.S. (6/2010)
NOVOMĚSTSKO 6/2010 (10/XX)
NOVINKY (Mikroregion Bystřicko),  5/2010


MODERN WOMAN časopis speciál - VÝJIMEČNÉ ®ENY 2010 - [zobrazit článek]
TOPLIFE magazín pro lepší ľivot 5/2010
®ĎÁRSKÝ DENÍK VYSOČINA (reportáľ) 13.5.10
NOVINKY (Mikroregion Bystřicko),  4/2010
Broľura pro INFORMAČNÍ CENTRA: 
"Certifikované výrobky Vysočiny - Regionální produkt" 2010

TEXTIL®URNÁL 12/09
MLADÁ FRONTA 11.12./09
MLADÁ FRONTA 14.12./09
®ĎÁRSKÝ DENÍK VYSOČINA 10.12./09 
®ĎÁRSKÝ DENÍK VYSOČINA 26.11./09
®ĎÁRSKÝ DENÍK VYSOČINA 16.9./09
TÝDENÍK PROFIT 1/09
TIM časopis o certifikovaných výrobcích(10/09)
®ĎÁRSKÝ DENÍK VYSOČINA (reportáľ) 13.7.09
ZPRAVODAJ OHK ®ďár n.S. 11/09
®ĎÁRSKÝ DENÍK VYSOČINA (26.3.09)
TÝDENÍK VYSOČINA (26.3.09)
BYSTŘICKO (III/2009)
ZPRAVODAJ OHK ®ďár n.S. 1/09

Broľura prestiľní podnikatelské soutěľe (ocenění, úspěch a odvaha)
(Hospodářské noviny 2008)
®ĎÁRSKÝ DENÍK VYSOČINA (11.6.08)
®ĎÁRSKÝ DENÍK VYSOČINA (3.4.08)

 
TEXTIL®URNAL 12/07
NEDVĚDICKÝ ZPRAVODAJ (č.4/07)
HOSPODÁŘSKÉ NOVINY (15.11.07)
MARKETING A MÉDIA (OBSAH 10/07) č.43
BYSTŘICKO (IX/2007)
OBSAH (magazín Economia 10/07)
®ĎÁRSKÝ DENÍK VYSOČINA (18.10.07) č.242
JIHLAVSKÉ LISTY (14.9.07) XVIII/73
KRAJ VYSOČINA (9/07) roč.4, č.9
HOSPODÁŘSKÉ NOVINY (13.9.07)
VYSOČINA (®ďárský deník 13.9.07)
VYSOČINA (noviny ®ďárska),  24.5.07
MLEJN (Mikroregion Bystřicko),  3/07
TEXTIL®URNÁL, 1/07

 

NOVINKY (®ďársko) 12/06
MLEJN (Mikroregion Bystřicko),  12/06
TEXTIL®URNÁL, 10/06
NOVINY BYSTŘICKA, 8/06
NAŠE NOVINY XIII., 21.8.06
BRNO MAGAZÍN, 17.8.06
MLADÁ FRONTA (příloha pro Moravskoslezskou metropoli a okolí), 8.8.06
VYSOČINA (noviny ®ďárska),  8.2.06
MLEJN (Mikroregion Bystřicko),  2/06

 
MLEJN (Mikroregion Bystřicko)  12/05 
VYSOČINA (noviny ®ďárska),   11/05 

 

MLEJN (Mikroregion Bystřicko) 11/04 
NOVINKY (®ďársko), 11/04
TEXTIL®URNÁL,  7-8/04

 

VYSOČINA (noviny ®ďárska),  21.6.03

 

 

 "Můľeą uspět, a» děláą cokoli - pokud to budeą dělat
celým svým srdcem."