"Umn? To je ta vc, ktrer je v kadm z ns,
ale jen z nejvtch gni a blzn vyjde najevo." 

Prezentace tvorby 2013

 

"GALAVEER s MÓDNÍ PEHLÍDKOU"
         k 10. výroí firmy IN-SPIRACE

NEVŠEDNÍ KRÁSA GLAMOUR aneb mládí, šarm,
pvab, noblesa.....
tedy dokonalá harmonie "
(160 autorských modelových šat k významným spoleenským událostem)

21.9.2013 Bystice nad Pernštejnem
26.9.2013 BRNO
5.10.2013
Nové Msto na Morav

 

 

 

"ABSOLUTNÍ DOTEK ENY-podruhé" módní pehlídka pro pediatriky z R
Hotel Skalský dvr Bystice n.P. (19.5.13)

 

 

"DOKONALÁ DÁMA" módní pehlídka (11.4.13)
 BRNO - Hotel International (restaurace Lucullus)

 

 

"SETKÁNÍ S INspirací" módní pehlídka (9.4.13)
 Svitavy - Stedisko kulturních slueb Fabrika Svitavy 

 

 

"JARNÍ PROBUZENÍ" módní pehlídka
  Nové Msto na Morav KD (4.4.13)

 

 

 

 

TRADINÍ SETKÁNÍ "DEN OTEVENÝCH DVEÍ" - BoutiQue Bystice n.P.

 

Jarní inspirace 4/13

Podzimní variace 10/13

Vánoní inspirace 12/13

 

 

 

 

 "Me uspt, a dl cokoli - pokud to bude dlat
celm svm srdcem."