"Umn? To je ta vc, ktrer je v kadm z ns,
ale jen z nejvtch gni a blzn vyjde najevo." 

Prezentace tvorby 2014

"Vánoní inspirace" Módní pehlídka 4.12.14
Hotel Jehla ár nad Sázavou

 

 

"PROMNY V PROUDU ASU..." VÝSTAVA NA ZÁMKU
"Krása zstává navzdory všemu jedním z nejmocnjších  projev ivota..."
Zámek Nové Hrady u Litomyšle (kvten-íjen 2014)

 


"NESPOUTANÁ KRÁSA MLÁDÍ..." Módní pehlídka  v podhradí  6.7.14
(Slavnosti Pernštejnského panství) - Nedvdice

 

 

"KRÁSA NA ZÁMKU" Módní pehlídka  pro V.I.P.  (starostky z kraje Vysoina)
Zámek TEBÍ 12.6.14

 


"ENY enám" Módní pehlídka ke svátku en

KD Okíšky u Tebíe 9.3.14

 

 

 

TRADINÍ SETKÁNÍ "DEN OTEVENÝCH DVEÍ" (BoutiQue IN-SPIRACE, Bystice n.P.)

15.3.14

 

 

 

 

 "Me uspt, a dl cokoli - pokud to bude dlat
celm svm srdcem."