"Vdy mm radost z hezkch vc, dlaj ivot krsn." 

Nkolik slov

Stále více svtových návrhá, se uchyluje k rzným stylm.
Spojují ve svých kolekcích prvky tak, aby vznikl neidentifikovatelný styl.

I já nemám ráda pílišný diktát módy, který svazuje. Draz kladu na originalitu, nápaditost a umlecký design. Inspiruje m píroda i kídla motýl. Vytváím svj pohled na módu a na zpracování svých model.

Hlavní je opustit sektor konfekce, uniformity a pln se koncentrovat
na umlecký design a image osobnosti.

Jsem potšena Vaši dvrou a pomáhat vám ve vašem rozhodování.

Na závr, chci na tomto míst podkovat všem, kteí mi ví,
podporují mne a pomáhají v mé tvrí práci .

D k u j i  V á m !

Irena Šikulová

 

Irena Šikulová

 

 "Dlm vci tak, jak je ctm. Moc se nedm nzory jinch. Nauila jsem se spolhat sama na sebe a na svj instinkt. Nevu se na hmotn statky, zajm m duchovn strnka lovka." 
 
Parfm