"Chcete-li poznat lovka, podvej se na jeho prci." 
Mil zkaznice, kamardky a ptel.
Po 20 letech jsem ukonila autorskou tvorbu odvnch originlu a uzavela svoje prodejny IN-SPIRACE.

Vzhledem k tomu, e tvorba a design je moj vn, nadle se realizuji vtvarnou innost.

V souasn dob se vnuji malovnm obraz, tvorbou bytovch doplk, textilnch perk, drkovch pedmt, kvtinovm aranm ...

Nejvce mne vak uchvtila tvorba SOCH, pedevm andl.

Zajmav technika powertex, je hra s prodnmi materily, barvami, ltkami, liniemi ...

S npady sob vlastnmi se snam probudit materily k ivotu.

Mj rukopis a detaily v podob run hkovanch dl, je znt na kadm vrobku. Samozejmost je kvalitn zpracovn. Vytvoen socha je pevn, dle se maluje, nsledn patinuje, m se na n vytvo kovov ndech. Posledn vrstvou je lak. Hotov socha je urena k dekoraci do interiru. Technologie zpracovn povyuje tento originl na mal vtvarn dlo.

Navtivte n ESHOP


Na pn vm mohu vytvoit i barevnost sochy (nebo abstraktn obraz), ladc do vaeho interiru. V ppad zjmu m mete kontaktovat.

Dokonal rukopis, nadasov design, snov barvy, inspirujc detaily, to jsou modely, kter nesly chrnnou znaku IN - SPIRACE, z autorsk tvorby odvn vtvarnice IRENY IKUKLOV.
Odvn originly s ndechem avantgardy, jsem vyrbla pedevm z prodnch materil a jejich sms. Pi vrob jsem vdy kladla draz na kvalitnm zpracovn a originalitu modelu. Jsem detailista a perfekcionista. Vysok podl run prce je znt na kadm vrobku. Kombinovala jsem rzn textiln techniky obohacen o zajmav detail vsadky nap. hkovan, palikovan, run tepovn, tkan, vyvan, drhan, sovn i pleten. Velkou pozornost jsem vdy vnovala barvm a jejich psoben. Perfektn sladn barevn kompozice, jsou moj srden zleitost. Zpracovn kombinovnm technik batikovn, malovn, zapoutn nabzelo nekonen barevn monosti. Snaila jsem se navrhovat nadasov modely, kter nepodlhaly mdnm trendm a seznnost masov konfekce.
Oblkala jsem eny vech velikost i vku, kter chtly odvem podtrhnout svou osobnost a dokzaly ocenit individuln zpracovn materil.

Ukzka z pedchoz odvn tvorby v sekci Fotogalerie

"spch je smsic tvrd prce a snu." 
"KRSA BAREV" - filmov ukzka z mimodn vstavy hedvb

Lucie Bl na autorsk vstav "Krsa barev".

Nvrhka Irena ikulov v poadu
"SAMA DOMA",
"POKR"

v asopise: "VNOCE VYJMENM ENM 2021"

v knize: "VJIMEN ENY"

v asopise:
"Mdn trendy"
,
"Tdenku 5+2"

IVNOSTNK ROKU 2007
2. msto kraj Vysoina

"VYSOINA - regionln produkt" Certifikt udlen Regionlnm environmentlnm centrem esk republiky a agenturou ZERA, o.s. 2008

(pro zobrazen kliknte na zvraznn)